Trang đăng rao vặt – Hệ Thống Content VIP L2T

Đăng tin miễn phí
Google Photo
3:22 chiều bởi oanhoanh

Một số người dùng Android phàn nàn về việc họ không thể thấy hình ảnh gần đây của mình trên Google Photos, dù đã thực hiện sao lưu. Google Photos đang gặp vấn đề. Một số người dùng nói rằng sau ngày 14 tháng 10, hình ảnh được tải lên...

Một số người dùng Android không thể thấy hình ảnh được sao lưu gần đây trên Google Photos
Tháng Mười 23, 2017 oanhoanh